Saurabh Datta

Installaatio, jossa runoutta syntyy laitteiden välisestä tietoliikenteestä. 
An installation creating poetry from data traffic in a network.

Saurabh Datta

Installaatio, joka tutkii teknologian merkitystä nykyihmisen elämässä runouden avulla.
An installation exploring the role of technology in contemporary life through poetry.

Garry McDougall

Neljän runon sarja. 
A series of four poems. 

Leena Sainio, Before Present

Before Present improvisoi runomusiikiksi Leena Sainion​​​​​​​ runoutta.
Leena Sainio's poetry with improvised music by Before Present.

Taina Valkonen

Runovideo.
A video poem. 

SS Prasad

Essee bpNicholin Sixteen Lilypads -runon matemaattisesta analyysista.
An analysis of the mathematical analysis of bpNichol’s Sixteen Lilypads.

Anna Mari Räsänen

Neljä akvarellirunoa. 
Four aquarelle poems.

Jukka Aulavuori

Neljästä luvusta koostuva runovideo.
A four chapter video poem.