How it was?

Teos hyödyntää arkkitehtiopiskelijoiden tutkimusta, joka käsitteli ihmisen tilakokemusta ja hänen oman mielentilansa osuutta siinä. Tutkimuskohteena oli talo, jonka asukkaat olivat jo vuosia kertoneet siellä tapahtuvista selittämättömistä ilmiöistä ja ajoittaisista voimakkaista tunnelmista. Teoksen monologit on editoitu tutkimushaastatteluista.

The work is based on a research made by architecture students, that discussed the space-experience of humans and the affect of their own mindset on the experience. The research object was a house, in which the residents had for several years told about inexplicable phenomena and occasional strong atmospheres. The monologues of the work have been edited from the research interviews.