Passenger

Rytmit, jotka syntyvät vastakkaiseen suuntaan kulkevien matkustaja- ja rahtijunien väreistä ja muodoista kiinnostivat minua monta päivää kun matkustin Trans-Siperian rataa itään. Udmurtiassa tapasin musiikillisen kokoonpanon, jonka itse tehdyt soittimet koostuivat eripituisista puuhirreistä, jotka oli ripustettu poikkipalkkiin. Niitä lyötiin lyhyillä puukepeillä.  Myöhemmin kotona yhdistin nämä kaksi elementtiä. Ääniraidalle lisäsin muuta Venäjän matkalla nauhoitettua ääntä.
The rhythms created by the colors and shapes of passenger and goods trains interested me for several days during my travels with the  Trans-Siberian train towards east.  In Udmurt I met a musical coalition, whose self-made instruments consisted of wooden timbers in different lenghts, that were hanged on a horizontal balk. They were hit with short wooden sticks. Later at home I combined these two elements. On the sound track I added other material recorded during my travels in Russia.