Laji

kineettinen runous

Kineettinen runo perustuu tekstin liikkeeseen. Digitaalisella alustalla tekstin liike voi olla toteutettu esimerkiksi JavaScriptiä ja html marqueeta hyödyntäen. Kineettisellä runoudella on yhtäläisyyksiä animaatiorunouden kanssa, mutta animaatio perustuu kineettistä runoutta enemmän visuaalisiin ja auditiivisiin kuvioihin. Kineettinen runous on useimmiten vain teksti- ja kirjainmerkkipohjaista, eikä siihen yleensä sisälly ääntä, toisin kuin animaatioon. Nokturnossa kineettiseen runouteen voi tutustua esimerkiksi Dan Waberin ja Marko Niemen teoksessa a niin kuin koira.

 

Muistiinpanoja

  • BpNicholin First Screening (1984) on ensimmäisiä digitaalisesti ohjelmoituja kineettisen runouden teoksia. Nokturnossa on nähtävillä Marko Niemen ja Jim Andrewsin tekemä suomenkielinen versio Ensiesitys. Teoksen taustasta ja sen eri versioinneista tietokonetekniikoiden vanhentuessa: http://vispo.com/bp/introduction.htm
  • Lukemisen ja katsomisen erot kineettisessä runoudessa ja animaatiossa. (Funkhouser 2007, 90)
  • Myös Flash ja GIF (esim. Nokturnossa Lauri Hein GIF-runot) (animaation rajalla)
  • Eino Ruutsalon liukumat kirjoituskoneella tehdyistä konkreettisista runoista: kuvapohjia, joita manipuloi piirtämällä ja maalaamalla. Rytmin ja liikkeen kuvaaminen, konkreettinen liikeilmaisu. Kuvaruno, kirjainruno, enemmän kuvan kuin sanallisen ilmaisun piiri. Yhteys kineettiseen runouteen.
  • Avaruudellinen, tilallinen lukutapa
  • Mika Taanila ja Harry Salmenniemi: Mannerlaatta [tekijöiden haastattelu Noesis-verkkolehdessä: https://noesis.fi/intermediaalinen-tektoniikka-mika-taanilan-ja-harry-salmenniemen-haastattelu/]

Lisälukemistoa