Laji

peli

Peli on leikkiin, kilpailuun tai muunlaiseen logiikkaan perustuva toimintaympäristö. Pelillisyys tai pelaaminen on ympäristössä tapahtuvien mahdollisuuksien ja mielekkäiden valintojen kanssa tekemisissä olemista. Runouden kontekstissa pelin logiikan aikaansaama jännite yhdistyy kirjallisuuden logiikkaan (kuten merkitysten välittämiseen ja oikeaan tulkintaan). Runollisessa pelissä tai pelillisessä runossa lukijan aktiivinen rooli pelin etenemisessä korostuu. Lukija pyrkii muuttamaan siirroillaan pelin alkuasetelmaa, kuten esimerkiksi sanojen tiettyä järjestystä. Digitaaliset runopelit voivat perustua jonkin olemassa olevan pelin logiikalle, kuten Eino Santasen ja Tatu Pohjavirran ABC Invaders, jossa Space Invaders -pelin visuaalisia elementtejä on korvattu kirjaimilla. Simppafin ja V.S. Luoma-ahon Platonista yskintää -teoksessa pelaaminen taas perustuu hyperlinkkien välillä tehdyille valinnoille. Pelissä lukija etenee hyperlinkkien kautta erilaisista teksti- ja kuvamaailmoista toisiin. Taidepeleissä kilpailullisuuden sijaan korostuu usein pelimaailmassa ja sen visuaalisuudessa tunnelmointi. Pelin käsite tai pelillisyys voi toimia myös runoilijan työskentelyä jäsentävänä metaforana. Pelillisyyden käsitettä tai pelien toimintaperiaatteita työskentelyssään ovat hyödyntäneet esimerkiksi Mikael Brygger ja Marko Niemi.

 

Muistiinpanoja

  • Noppien, pelikorttien tai rubikin kuutioiden hyödyntäminen runon rakentamisessa.
  • Pelit ovat digitaalisesti konkreettisia ympäristöjä
  • Pelin säännöt ja rajoitteet ohjaavat lukijaa tai käyttäjää
  • Digitaalisen runouden suhde pelitaiteeseen, runouden pelillisyys laajemmin
  • Hyperlinkit, generaattorit
  • Interaktiivisuus: milloin jokin on interaktiivista?
  • Peli taiteena, taidepeleissä kilpailullisuuden sijaan korostuu usein pelimaailmassa ja sen visuaalisuudessa tunnelmointi.
  • Tikka, Reko: Antiikin lautapelit, historiallinen tausta, ajanvietteen muoto
  • Pelit eivät aina perustu kilpailulle tai voittamiselle vaan voi perustua myös muille logiikoille.

Lisälukemistoa

Loukku

Koronakeväänä 2020 syntynyt peli, jossa matkustetaan ajassa ja testataan pelaajan mielenterveyttä.
Game combining game art and comics. Player wanders around in an old house as decades pass.

peli