Laji

generaattori

Digitaalisessa ympäristössä generaattori on usein koodipohjainen runoympäristö, jossa runoilija tai lukija voi valikoida ja muokata runoon kuuluvia ääni- tai tekstielementtejä. Koodi määrittelee sen, millaisia elementtejä syntyy tai tulee lukijan näkyville. Juri Joensuu määrittelee generaattorin laveammin “laitteeksi tai järjestelmäksi, joka synnyttää (generoi) tekstiä” (Joensuu 2012, 123) viitaten siihen, että tekstigeneraattorin historia ulottuu jo digitaalista aikaa edeltävään kirjallisuushistoriaan. Ehkä tunnetuimpia kotimaisia runogeneraattoreita on Leevi Lehdon Google -runogeneraattori, joka levisi aikanaan laajalle. Generaattori voi olla myös osallistava, kuten Teemu Tuovisen Ruumena -teoksessa. Generaattori nivoutuu jossain määrin myös menetelmällisen runouden käsitteeseen, sillä se toimii usein jollakin menetelmällisellä periaatteella.

Muistiinpanoja

  • Myös text machine eli tekstikone. Kone ei sinänsä ole moderni ilmiö tai sana, vrt. antiikin kreikan mekhan (teatteri ja sen erikoisefektit) ja toisaalta karjalan kielen koneh (taika, loitsinta) (kts. Esim. Joensuu 2012, 106)
  • Generaattorin aineistot voivat olla erilaisista lähteistä, tekstimateriaalin ehtymättömyys
  • Tunnetuimpia generaattorimuotoja ovat Twitter-botit: erilaisilla koodeilla generoidaan sisältöä, jota twitter-botit twiittaavat.
  • Arrakin anagrammigeneraattori (http://arrak.fi/fi/ag)
  • Generaattoreita on tehnyt myös Arto Kytöhonka > Teemu Ikonen kirjoittaa Nokturnossa julkaistussa esseessään Runous ihmisen jälkeen Kytöhongan generaattoritaiteesta.
  • Generaattoria voi käyttää myös työkaluna, esimerkiksi sanojen tai kirjainten järjestämiseksi jonkin laskennallisen logiikan mukaan. Esimerkiksi anagrammigeneraattorit
  • Osallistavaa generaattoria voidaan ajatella myös oppimistilana
  • Runogeneraattorit netissä, “generate your love poem” -tyyliset sivustot, Random Word Generator
  • Muokattavia ääni- ja tekstimaisemia

Lisälukemistoa

Flounder

Sosiaalista kömpelyyttä ja kiusaantumista tutkiva teos. Järjestelmä yrittää päätellä miten ulkomaailman kanssa tulisi olla tekemisissä tulkitsemalla sitä, miten käyttäjät toimivat.
Flounder is a web installation that explores social awkwardness. The system tries to engage with the outside world by analysing and interpreting interaction it has with the audience.

generaattori | interaktiivinen