Mukavalla asialla

Puhelinmyyntiaiheinen kuunnelmapeli. Interaktiivinen teos, jossa postmodernit monologit yhdistyvät retoriikkapeliin. Teoksessa kokija voi pelata puhelinmyyjänä tai asiakkaana linjan toista päätä vastaan Aristoteleen retoriikan opein: ethoksen, pathoksen ja logoksen voimalla.

Interactive audio play about telemarketing. Interactive work where postmodern monologues are combined with a rhetoric game. In the artwork one can play as a telemarketer or a customer in either end of the telephone line using the traditional rhetoric knowledge of Aristotle: using ethos, pathos and logos.

Mitä tapahtuu, kun puhelinmyyntitilanteen asetelmia ravistellaan? Miten retoriikan käyttö vaikuttaa jokapäiväisissä kohtaamisissa? “Mukavalla asialla” on kokeellinen kuunnelmapeli, jossa voi valita joko puhelinmyyjän tai asiakkaan roolin. Peli etenee valinnaisena vuoropuheluna, joiden kirjoittamisessa on hyödynnetty Aristoteleen määrittelemiä puhetaidon elementtejä (ethos, pathos ja logos), eli retorisia keinoja. Pelin voittaa, kun saa myyjänä asiakkaan tilaamaan tuotteen tai asiakkaana vältettyä ostokset. Lopussa myös sattuma näyttelee roolia vastausvaihtoehdoissa ja määrittää pelin lopputuloksen.

Jos haluat tietää lisää pelistä tai haluat osallistua työmme jatkokehittelyyn, meidät saa kiinni sähköpostilla: .

Konsepti ja tekstit | Concept and texts  Hilkka Haaga, Lea Kalenius, Frida Maria Pessi, Miia Seppänen
Visuaalinen ilme | Visual look  Sanna Vakkala
Ohjelmointi | Programming  Joonas Kinnunen

► Pelaamaan | To the Game