Laji

essee

Nokturnossa julkaistuissa esseissä käsitellään esimerkiksi digitaalisen runouden suhdetta muihin taiteenlajeihin, yksittäisten runoilijoiden vaikutusta digitaalisen runouden kehitykseen ja yleisesti digitaalista runoutta ja sen merkitystä itsessään.

Biorunous

Biorunouden manifesti. Suomentanut Markku Lehtinen.
Manifesto of biopoetry by Eduardo Kac. Translated in Finnish by Markku Lehtinen.

essee