Laji

essee

Nokturnossa julkaistuissa esseissä käsitellään esimerkiksi digitaalisen runouden suhdetta muihin taiteenlajeihin, yksittäisten runoilijoiden vaikutusta digitaalisen runouden kehitykseen ja yleisesti digitaalista runoutta ja sen merkitystä itsessään.

Uutisia jotka pysyvät uutisina

Toisinaan merkintäni olivat puhtaasti aseemisia.

Runoilija käytti sanomalehden uutisaukeamaa henkilökohtaisen muistikirjan alustana. Essee runoudesta ja ajankohtaisuudesta.
Poet used a newspaper sheet as notebook. Essay on actuality in poetry.

essee