Laji

essee

Nokturnossa julkaistuissa esseissä käsitellään esimerkiksi digitaalisen runouden suhdetta muihin taiteenlajeihin, yksittäisten runoilijoiden vaikutusta digitaalisen runouden kehitykseen ja yleisesti digitaalista runoutta ja sen merkitystä itsessään.