Laji

sosiaalisen median runous

Sosiaalisen median runous käyttää sosiaalista mediaa keskeisenä välineenä runossa ja eroaa siten esimerkiksi sosiaalista mediaa ainoastaan julkaisualustana käyttävästä runoudesta. Runon irrottaminen sosiaalisen median alustastaan vaikuttaisi runon luonteeseen, ominaisuuksiin tai tulkintaan.

 

Muistiinpanoja

  • Twitter-tilit, botit: ihminen ja algoritmi. Esimerkiksi Black Mödernism -ryhmän kuuden tunnin runouskeskustelu Twitterissä (Tilit: blackmodernist1D, blackmodernist2D, blackmodernist3D
  • Sosiaalisessa mediassa julkaistu runous voi suhtautua kritiikittömästi julkaisualustaansa tai toisaalta käsitellä sitä metatasolla. Mm. algoritmien, nopeatempoisuuden ja yksinkertaistamisen käsittely kriittisesti.
  • Suhde käsitteelliseen runouteen
  • Yhteisöllisen aspektin korostuminen tai korostaminen. Interaktiiviset sosiaalisen median teokset. Toisaalta tykkäämisiin tai jakamisiin perustuvat arvottamisen tavat ja instagram-runouden suhde niihin. Kuinka tykkäämisten tavoittelu vaikuttaa runon poetiikkaan?
  • Miten sosiaalisen median runoutta voidaan arvottaa ulkopuolelta käsin? Vrt. käsitykset instagram-runouden yksinkertaistavasta luonteesta ja toisaalta tekstin mukautuminen alustansa toimintaperiaatteisiin.
  • Uppoutumisen yhteneväisyydet sosiaalisessa mediassa ja taidekokemuksessa
  • Piippo & Roine, (2020): ”Matti Kangaskoski jatkaa Wolfin ajatusta kiireellisyysjärjestyksestä kiinnittämällä huomionsa siihen, kuinka aikaa ja vaivaa vaativa tietoinen reflektio väistyy nopean, jopa automaattisen affektiivisen reagoinnin tieltä. Tällä on vaikutuksensa kirjallisuuden poetiikkaankin: se on muovannut muun muassa Instagramissa julkaistavaa runoutta mahdollisimman tunnistettavaan ja helposti jaettavaan muotoon.”

Lisälukemistoa

  • Piippo Laura & Roine Hanna-Riikka 2020, Kirjallisuudesta ja sen lukijoista digitaalisissa ympäristöissä. Niin & Näin 3/2020.
  • Wolf, Maryanne 2018, Reader, Come Home: The Reading Brain in a Digital World. New York: Harper Collins.