Maailmankaikkeuden kuiske

Videoruno.
Video poem.

Runous & video & ääni  Hanna-Mari Ojala
Poetry & video & sound  Hanna-Mari Ojala

Videomateriaali on pääosin kuvattu Rooman Pantheonissa. Teos syntyi editointipöydällä, kun aloin testailla, miten pyörimiseni Pantheonin oculuksen alla, tavoitteluni kohti valoa ja vapautta sekä vaikeus käsittää historian muotoa ja painoa, voisi muuntua joksikin henkilökohtaisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi. Runo äänityksenä taas tutkii sitä (intuitiivisesti improvisoiden), mikä minua on jo pidemmän aikaa kiinnostanut, eli missä menee puheen ja laulun raja, missä arkisen ja pyhän, missä tietoisen ja alitajuisen, vai onko noita rajoja? Musiikki on myös omaa käsialaani. Tätä kirjoittaessani huomaan, että maailmankaikkeuden kuiskeen kuuntelemisen vaikeus ja rakkauden tärkeimmän unohtaminen taitaakin olla enemmän kuin ajankohtaista näinä päivinä.

Pisarassa

Ääniruno. Ääniraita on nauhoitettu Vantaalla, Helsingissä, Joutsassa, Oulussa ja Reykjavikissa.
Runon toinen versio nimeltään Pisarapuro esitettiin Helsingissä Runokuu-festivaalilla 29.8.2020.

Sound poem. Sounds were recorded in Vantaa, Helsinki, Joutsa, Oulu and Reykjavik. Previous version of the poem, Pisarapuro, had it’s premiere at the Runokuu Festival in Helsinki 29th of August 2020.

Teksti ja äänisuunnittelu | Text and Sound design  Olli Aarni

 

Veden olomuotoja tarkasteleva ääniruno lähestyy aihettaan tekstin ja äänisuunnittelun kautta. Teos syntyi hiljakseen vuoden 2020 aikana katsellen, kuunnellen ja kosketellen lunta, räntää, sadetta ja sumua sekä useiden vesistöjen kimaltelevia pintoja.

 

 
 

Jäljet, kuin jonkin uuden silmän äkillinen avautuminen: jokainen mahdollisuus on mahdollisuus menettää

Ohjelmoitu tekstiä, kuvaa ja ääntä sisältävä teos. Kolmas osa moniosaisesta monimediaisesta kirjallisesta teoksesta nimeltä Jäljet.
Programmed procedural work. Third part of a multi-part multimedia literary work called  Jäljet.

Teksti, kuvat, äänet | Text, Images, Sound Taneli Viljanen
Proseduuri | Procedure Taneli Viljanen Markku Eskelisen alkuperäisen proseduurin pohjalta
Ohjelmointi | Programming Teemu Tuovinen

Ensimmäiset osat | First two parts
Jäljet, aurinko & jäljet: miten asioiden kuvaileminen muuttaa niitä, niiden jättämiä muistikuvia, sinun suuhusi unohtuneita huoneita

Parhaimman lukukokemuksen saat avaamalla teoksen omaan selainikkunaan ja kuuntelemalla teosta kuulokkeilla.
For best possible reading experience, open the work in a new browser window and use headphones.

Yhden suhde yhteen

Runovideo, jossa kursori liikkuu tekstipinnalla.
A poetry video, cursor moving on a text surface.

Runo, luenta ja video | Poem, Reading and Video Milka Luhtaniemi
Videon editointi | Video Editing Terhi Nieminen

Runovideo, jossa kursori liikkuu tekstipinnalla. Teos on jaettu kahteen vierekkäiseen kuvaan, joissa on eri lukusuunnat. Teos rakentuu poistojen ja erirytmisyyden varaan. Videon nimi viittaa suhdelukuun, jossa kaksi mitattavaa yksikköä on keskenään tasan.

Teoksen ensiesitys oli Runoviikko-festivaalilla marraskuussa 2020.