Konkreettisia runoja

Chris Majorin konreettisina runoja suomennettuina.
Concrete poems by Chris Major, translated in Finnish.

Miten runoilijat voivat muuttaa maailmaa

           

Fysiikan reputus joskus vuonna -78

           

Saalis

           

3 sanan itsemurharuno

           

Writer's Block

This Bulimic’s View | Tämän bulimikon näkemys

Englanninkielinen konkreettinen runo sekä suomennos.
A concrete poem in English and the Finnish translation.

This Bulimic’s View

was that we didn’t understand,
that it just helped her to cope.
She said it had nothing to do with us,
that it was her body,
and that she was perfectly alright,
completely in control.
She said it just happened
occasionally when she was stressed,
when there were things she couldn’t

          (  )handle

         (  )

          ) (

    

Tämän bulimikon näkemys

oli että me emme ymmärtäneet,
että se vain auttoi häntä selviytymään.
Hän sanoi ettei se liittynyt meihin mitenkään,
että kyse oli hänen kehostaan,
ja että hän oli täysin kunnossa,
täysin kontrollissa.
Hän sanoi että sitä tapahtui vain
ajoittain kun hän oli stressaantunut,
kun oli juttuja joita hän ei kyennyt

     

          (  )käsittelemään

         (  )

          ) (

Toisenlainen kieli

Semanttisen, visuaalisen ja foneettisen tekstin välistä rajamaastoa tutkiva kolmiosainen vuorovaikutteinen teos. Teoksessa on käytetty englannin, arabian ja mandariinikiinan puhujien laulua ja muita ääniä.

A three-part interactive work exploring the common ground between semantic, visual and phonetic texts. Sounds include singing and other voices from speakers of English, Arabic and Mandarin Chinese.

Linnut laulavat toisten lintujen lauluja

Vuorovaikutteinen teos, jossa käyttäjä voi laittaa lintuja laulamaan ja lentämään ruudulla. Teos on julkaistu aiemmin Electronic Literature Collection -antologiassa.

An interactive work in which you can make birds sing and fly on the screen. Previously published in the anthology of Electronic Literature Collection.