Laji

menetelmällinen

Menetelmällinen eli proseduraalinen kirjallisuus on jonkin säännön tai rajoitteen kanssa tuotettua tekstiä. Näitä menetelmiä voivat olla esimerkiksi yksivokaalisuus (runo, jossa saa käyttää vain yhtä vokaalia), jokin laskennallinen sääntö tai aakkostaminen. Ranskalainen Oulipo on tunnetuimpia menetelmällistä kirjoittamista hyödyntäneitä kirjoittajaryhmiä ja sen piirissä on käytetty esimerkiksi matemaattiseen järjestelyyn perustuvia kirjoitusmenetelmiä.

Menetelmällinen runous on sukua myös muille runotyypeille, kuten hakukonerunoudelle ja löydetylle runoudelle, sillä niissäkin usein noudatetaan tiettyä menetelmää. Lisäksi menetelmällinen runous on sidoksissa käsitteelliseen runouteen siinä mielessä, että runon takana oleva idea eli menetelmä on korosteisessa asemassa runossa. Erilaisiin runon rakennetta, sisältöä ja muotoa ohjaileviin sekä rajoittaviin menetelmiin voi tutustua tarkemmin Marko Niemen, Juri Joensuun sekä Teemu Ikosen kehittämään Menetelmällisen kirjoittajan perussanastoon perehtymällä.

 

Muistiinpanoja

  • Menetelmällisyys voi liittyä myös tilallisuuteen ja aikaan; runo voidaan esimerkiksi kirjoittaa tietyssä aikavälissä tai tietyssä kulkuvälineessä
  • Lipogrammit
  • Menetelmällinen kääntäminen
  • Ei-intentionaaliset menetelmät

Lisälukemistoa