Pathologic 2

Eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä käsittelevä vahvan kirjallinen peli.
”Jossain Venäjän syrjäisillä aroilla sijaitsevassa pikkukaupungissa puhkeaa rutto. Epidemia toimii alkusysäyksenä saada pelaaja tekemisiin kaupungin eri toimijoiden kanssa. Nämä on usein kirjoitettu kuvastamaan tiettyjä vastakkaisia ajatuksia ja arvoja: luonto vastaan tiede, yksilö vastaan yhteisö, perinteet vastaan kehitys. Kaikki tämä ilmaistaan runsaalla, filosofisella monivalintadialogilla.”
Esitelty Aleksandr Manzosin kuratoimassa pelitaiteen ja kirjallisuuden numerossa 4-2020.

Literary game addressing ethical and societal questions.
”A plague breaks out in a small village somewhere on the remote steppes of Russia. The epidemic acts as a catalyst for the player to interact with the various characters in the town. These are often written to reflect certain opposing ideas and values: nature vs. science, the individual vs. the community, tradition vs. progress. All these are expressed as a rich, philosophical multiple choice dialogue.”
Presented as part of Nokturno’s guest curated issue on game art and literature 4-2020, curated by Aleksandr Manzos.


 

 

 

Näytevideo | Video excerpt from the game

On Author-Stylized Neural Network Poetry

Kaksi artikkelia ja esimerkkirunoja neuroverkoilla generoidusta runoudesta, jonka lähteenä toimii olemassaolevien runoilijoiden tuotanto. Ensimmäinen artikkeli esittelee yleisimpiä haasteita, tutkimuksessa käytettyjä metodeja sekä sen monikielistä aineistoa ja lopputuloksia. Toinen keskittyy fonetiikkaan liittyviin kysymyksiin.
Two articles on author-stylized poetry generated with neural network plus two example poems. The first article addresses the question from the point of view of multilinguality and the second one addresses phonetical aspects of author-stylized poetry generated by a neural network.

1. Guess who? Multilingual approach for the automated generation of author-stylized poetry
2. Sounds Wilde – Phonetically extended embeddings for author-stylized poetry generation

Lue lisää | Read more

Ivan Yamshchikov & Alexey Tikhonov
I Feel You: What makes algorithmic experience personal?

Two example poems

the time s to get closer to life

the time s to get closer to life
in and out of human faces
with you both in your own places
but its almost too cruel to try
the time s to get closer to life

the time s to get closer to life
i am and that is my mission
a whole new light in my vision
when a tear falls from the skies
the time s to get closer to life

the time s to get closer to life
i m just looking out and feeling
the tears they shed were not healing
and give them no power to write
the time s to get closer to life

* * *

At night I lay waiting for a

Visual Poems

Leonhard Eulerin matemaattisia teorioita hyödyntäviä glitch-runoja.
Collaborative mathematical glitches (with Leonhard Euler).

a. Euler's Identity

   

a1. Euler's Identity (vers. 1)

   

a2. Euler's Identity (vers. 2)

         

b. Euler's Formula

   

b1. Euler's Formula (vers. 1)

   

b2. Euler's Formula (vers. 2)

         

c. Euler's sum of reciprocal squares

   

c1. Euler's sum of reciprocal squares (vers. 1)

   

c2. Euler's sum of reciprocal squares (vers. 2)