Laji

tanssi

Tanssia ja runoutta yhdistävät teokset ovat tutkiskeluja tanssin ja runouden rajapinnoista. Ne voivat toteutua esityksinä tai videomuotoisina teoksina. Näitä rajapintoja voivat olla esimerkiksi liikkeen ja sanan suhde, rytmillisyys ja kehollisuus. Tanssin ja runouden rajapintoihin kannattaa syventyä tutustumalla Nokturnon runouden ja tanssin erikoisnumerossa Liike ja sana (2-2019) julkaistuihin esseisiin. Vilma Tihilän essee Tanssielokuvan poetiikasta avaa tanssielokuvan ja runouden yhtäläisyyksiä sekä Maya Derenin filosofiaa elokuvan runollisuudesta. Hanna-Mari Ojala kirjoittaa esseessään Jumalainen tanssirunous tanssin ja runon suhteesta seuraavasti: “tanssirunojen tekemisessä oleellista on, että teoksessa tanssi ja runo luovat keskenään tasa-arvoisen, tasapainoisen suhteen”. Lisäksi runoilija Eino Santanen haastattelu Runoudesta, tanssista ja esittämisestä avaa runoilijan näkökulmaa runoudesta kumpuaviin tanssiteoksiin.

 

Muistiinpanoja