Laji

proosa

Nokturnossa julkaistaan myös proosateoksia. Kyse on tällöin useimmiten kokeellisesta, esimerkiksi menetelmällisin keinoin koostetusta proosasta tai ohjelmoidusta kirjallisuudesta.