Teoskutsu: Postitaidetta!

Runouslehti Tuli & Savu järjestää postitaidenäyttelyn ja kutsuu kaikki halukkaat lähettämään töitään. Teokset julkaistaan myös Nokturnossa virtuaalisena näyttelynä. Teosten deadline on elokuun lopussa 16.9.2019.

Postitaide (engl. mail art) kehkeytyi 1950- ja 60-luvulla, ja sillä on yhteyksiä esimerkiksi monitaiteiseen Fluxus-ryhmittymään. Muodoissaan se voi hyödyntää muun muassa kollaasia, visuaalista runoutta ja muita kuvan ja tekstin yhdistelmiä, mutta sitä ei määrittele mikään tietty muoto tai tekniikka vaan ainoastaan se, että teos lähetetään postissa. Postitaide korostaa tasavertaisuutta ja noudattaa yleensä seuraavia periaatteita: Kaikki saapuneet teokset julkaistaan. Kaikki tekijät saavat dokumentin osallistumisestaan. Teoksia ei palauteta tekijöille eikä niistä makseta korvausta, mutta järjestäjät eivät myöskään myy niitä eteenpäin omaan laskuunsa.

Seuraamme periaatteita näin: kaikki teokset julkaistaan Nokturnossa ja Tuli & Savu kokoaa niistä näyttelyn vuoden 2020 alussa. Näyttelyn paikka varmistuu myöhemmin. Nokturno toimii näyttelykatalogina ja dokumentaationa. Tuli & Savu pyrkii myös julkaisemaan kaikki teokset skannattuina versioina painetussa lehdessä sekä lähettämään lehden osallistujille. Lehti harjoittaa karsintaa vain, jos teoksia saapuu niin paljon, että kaikki eivät mahdu lehteen, tai jos jotakin teosta ei voi teknisistä syistä toistaa painettuna.

Muoto ja tekniikka ovat vapaat, kunhan teoksen pystyy lähettämään postin kautta korttina tai kirjeenä eikä se sisällä laitonta materiaalia. Ehdotamme osviitaksi teemaa ”2020”, mutta sitäkin saa käsitellä aivan vapaasti.

Julkaisun yhteydessä merkitsemme teoksiin tekijän nimen ja postileiman paikkakunnan, mutta myös anonyyminä tai nimimerkillä saa osallistua. Jos haluat, liitä lähettämäsi teoksen mukaan posti- ja sähköpostiosoitteesi, niin lähetämme lehden ja tiedotamme näyttelystä.

Lähetä teoksesi 16.9.2019 mennessä (viimeisen päivän postileima riittää) osoitteeseen Nihil Interit ry., Alppitalo, Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki. Lisätietoja voi kysyä Tuli & Savun päätoimittajalta Juha-Pekka Kilpiöltä osoitteesta .

 

ps. Postitaiteesta ja sen monimuotoisuudesta voit lukea lisää esimerkiksi Nokturnon julkaisemasta Heikki Sauren esseestä, joka käsittelee Arto Kytöhonkaa ja postitaiteen varhaisia vaiheita Suomessa.