Syksyn digitaalisen residenssin satona monimuotoinen auringonlasku

Nokturnon syksyn 2019 residenssirunoilijan Kathryn Hummelin teos Sunset Cento on nyt julkaistu! Yhteisöllinen auringonlaskun teeman ympärille kietoutuva teos rakentuu runouden ja visuaalisuuden vuoropuhelusta. Minkälainen auringonlasku on eri puolilla maailmaa? Mitä sitä katsovat tuntevat ja ajattelevat? Minkälaista on luoda aiheeltaan analogista teosta digitaalisen kulttuurin keskellä?

 

Kathryn Hummel on australialainen kirjailija ja tutkija sekä tohtori narratiivisen etnografian alalta. Sukupuolen, postokolonialismin, urbaanin ympäristön ja matkustamisen teemoja teoksissaan usein käsittelevä Hummel loi Nokturnon digitaalisessa residenssissä teoksen, jossa yhdistyvät muuan muassa paikantumisen, luontosuhteen ja tekijyyden aiheet. Hän työskenteli residenssissä marraskuun alusta joulukuun alkuun.
– Digitaalisen residenssin konsepti nivoutui jokapäiväiseen analogiseen elämääni ja tapaani havannoida sitä, mutta myös siihen, miten olin tottunut elämään digitaalista elämääni, Hummel kertoo.

Cento on jo antiikin ajoilta periytyvä runouden muoto, jossa tekijä lainaa ja yhdistelee toisten runoilijoiden tekstifragmentteja luodakseen uuden runon. Teoksen synnyssä Hummel olikin ensisijaisesti kokoajan ja sommittelijan roolissa.
– Centon konsepti sai minut heijastelemaan työskentelyäni vasten dekonstruktion perinteestä ammentavia teorioita sekä bricolage-tekniikkaa ja kokoamista taiteellisina prosesseina. Näistä muodostuikin päätehtäväni residenssin runoilijana. Vaikka olin törmännyt näihin käsitteisiin ennenkin, niiden toteuttaminen käytännössä oli valaisevaa.

Hummelin tekstin, kuvan ja äänen yhdistelmissä perinteinen cento laajeni digitaalisen runouden medioihin. Osallistujia oli eri puolilta maailmaa ja jokaisen centon lopusta löytyy siihen fragmentillaan osallistuneiden runoilijoiden nimet. Lopullisen teoksen toteutustavaksi muodostui PowerPoint, Microsoftin esitysohjelmisto, jota on totuttu näkemään taiteen sijaan palaveri- sekä luentokäytössä.
– Olen tutkiskellut PowerPointia taiteellisena työkaluna vuosien ajan ja olen hyvinkin tuttu sen rajoitusten ja toisaalta etujen kanssa. PowerPointin kaltaisen välineen käyttäminen sai minut vielä uudelleen keskittymään rakentamiseen kirjoittamiseen sijaan.

Kuten kaikessa taiteessa, toteustapa on osa teosta myös Hummelin Sunset Cento -kokonaisuudessa.
– Centot pitävät sisällään välineen, jolla ne on luotu. Teoksissa onkin koko ajan läsnä kontrasti tekotavan ja aiheen välillä, PowerPointin ja sen huimaavan luonnonihmeen, joka auringonlasku on.

Kuvasarjoista ja videosta koostuvaan Sunset Cento -teokseen pääset nyt tutustumaan täällä.

Hummel piti myös residenssipäiväkirjaa koko projektin ajan. Sen löydät osoitteesta sunsetcento.tumblr.com.
Nokturnon digitaalinen residenssi on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä virtuaalinen työskentely- ja toimintatila, joka mukautuu kulloisenkin runoilijan tai taiteilijan tarpeisiin. Kathryn Hummel oli viides Nokturnon digitaalisessa residenssissä työskennellyt runoilija ja teoksen web design on tuttuun tapaan Teemu Tuovisen käsialaa. Aiempien residenssien teoksiin voit tutustua täällä. Digitaalista residenssiä rahoittaa Nokturno muun toiminnan tapaan Koneen säätiö.

(kuva: Sunset Cento 1)