howling dogs

Twine-pohjainen hypertekstipeli.
”Porpentinen
howling dogs on Twine-pelin malliesimerkki: lyhyt tarina, joka avautuu tekstinpätkä kerrallaan sen mukaan, mitä hyperlinkattua sanaa tai lausetta painaa. Tuntematon päähenkilö kytkee itsensä päivästä toiseen jonkinlaiseen virtuaaliseen todellisuuteen. Joka kerta laite vie kokemaan lyhyen hetken toisen henkilön elämässä – yleensä jossain hyvin kaukaisessa ajassa ja paikassa. Valintojen määrä kannustaa kokemaan howling dogsin useammin kuin kerran ja lähestymään sen tarinaa eri kulmista.”
Esitelty Aleksandr Manzosin kuratoimassa pelitaiteen ja kirjallisuuden numerossa 4-2020.

Hypertextual Twine game.
”Porpentine’s howling dogs is a prime example of a Twine game: a short narrative that expands one text fragment at a time, according to which hyperlinked word or sentence the player chooses. The unknown protagonist connects themselves into some kind of virtual reality, day after day. Every time the machine transports the player into the experiences of another person’s life usually in some extremely remote place and time. The amount of choices in howling dogs encourages the player to complete it more than once, to approach it from different perspective.”
Presented as part of Nokturno’s guest curated issue on game art and literature 4-2020, curated by Aleksandr Manzos.


 

 

 

Näytevideo | Video excerpt from the game