Haku Nokturnon vuoden 2019 digitaalisiin residensseihin on alkanut!

Tänä vuonna Nokturnon sekä kevään että syksyn residensseihin haetaan samassa haussa. Kevään digitaalinen residenssi on kestoltaan 2-4 viikkoa ja se ajoittuu sopimuksen mukaan huhti-toukokuulle. Syksyn residenssijakso on samanpituinen ja ajoittuu loka-marraskuulle. Paikkaa voivat hakea runoilijat ja taiteilijat, jotka työskentelyssään hyödyntävät runouden keinoja. Myös työparit ja työryhmät ovat tervetulleita. Haku on avoin sekä kotimaisille että ulkomaisille tekijöille.

Digitaalisen, kokeellisen ja monitaiteisen runouden sivusto Nokturnon digitaalinen residenssi on virtuaalinen residenssi, joka painottaa digitaalisia keinoja osana runoutta. Tekijälle annetaan käyttöön virtuaalinen residenssitila, jota hän voi hyödyntää haluamallaan tavalla. Digitaalisuuden ja runouden leikkauspisteet voivat olla läsnä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

1. digitaalisia keinoja hyödyntävän teoksen luominen ja sen julkaisu sivustolla
2. digitaalisuuteen ja runouteen liittyvä teosprosessi, jota sivuston kävijöiden on mahdollista seurata
3. digitaalisuuteen ja runouteen liittyvä tutkimuksellinen (tieteellinen tai taiteellinen tutkimus) projekti

Valinta tapahtuu työsuunnitelman pohjalta. Nokturnon digitaalisen residenssin tarkoitus on tukea taiteellista ja tieteellistä työskentelyä digitaalisia keinoja käyttävän runouden alalla ja tuoda sivuston kävijoiden tutustuttavaksi uusia alan teoksia. Sivusto tarjoaa residenssiläiselle julkaisualustan, teknistä ja toimituksellista tukea toteutukseen, tiedotuskanavan sekä yleisöksi aktiivisesti alaa seuraavan koti- ja ulkomaisen kirjallisuusyhteisön.

Kauden pituus sekä päivittäinen työskentelyaika riippuvat valitusta toteutustavasta. Tekijän fyysinen sijainti on vapaavalintainen ja residenssijakson ajankohta määräytyy sopimuksen mukaan. Omien työvälineiden käyttöä työskentelyn aikana suositellaan. Residenssiajalta maksetaan veronalainen palkkio, joka on suuruudeltaan tuhat euroa.

Nokturnon digitaalisessa residenssissä ovat aiemmin työskennelleet Mikael Brygger (pelillinen runous, syksy 2017), Olli Aarni (äänirunous, kevät 2018) sekä Tuija Välipakka (syksy 2018, interaktiivinen runous ja valokuva). Aiempiin residensseihin pääset tutustumaan täältä.

Ilmoitathan hakemuksessa, kumpaan residenssiin haet. Myös molempiin residensseihin on mahdollista hakea samalla hakemuksella. Kysymyksiin vastaa Nokturno.fi:n päätoimittaja Virpi Vairinen, . Hakemusten liitteineen (työsuunnitelma sekä cv) tulee olla perillä em. osoitteessa viimeistään 20.2.2019. Valinnasta ilmoitetaan 10.3. mennessä.