Category

sound

meri tahtoo lisää suolaa

Saku Soukan teksteihin perustuva matkustamista, sosiaalista mediaa ja identiteettejä käsittelevä äänirunoteos.
Sound poetry piece based on Saku Soukka’s texts addressing questions of travelling, social media and identities.

sound

Festivaali-äänikirja

Äänirunokirjasarja Juha Raution runokokoelmasta Festivaali (Enostone, 2018).
Serial sound poetry version of Juha Rautio’s poetry book Festivaali.

sound