Category

sound

Toisenlainen kieli

Semanttisen, visuaalisen ja foneettisen tekstin välistä rajamaastoa tutkiva kolmiosainen vuorovaikutteinen teos.
A three-part interactive work exploring the common ground between semantic, visual and phonetic texts.

interactive | visual | sound