Kaksi äänirunoa | Two Sound Poems

Microsoft Miken luenta Leevi Lehdon ensimmäisestä Google-runosta Of the Help Her Art ja Leevi Lehdon luenta omasta Sanasade-äännerunostaan.

Microsoft Mike reads Leevi Lehto’s first ever Google poem Of the Help Her Art and Leevi Lehto reads his own sound poem Sanasade.

Of the Help Her Art

Sanasade