Välitiloja

Kuuden äänirunon sarja.
A series of six sound poems.

Konevitsa

Netshiserru

Oi Rumous

Välitilassa

Liikkuu, liikkuu

Kevät