Uusi Joulukuu

Ilmastonmuutosta käsittelevään Joulukuu-teokseen (Poesia, 2012) pohjautuva verkkosivusto. Vuonna 2012 Tavi toteutti kokeilun elää runoudella, hän teki runoteoksen vuoden jokaisena kuukautena. Joulukuu oli sarjan yhdestoista osa ja sen Tavi toteutti yhteistyössä eri puolilla maailmaa asuvien tuttaviensa kanssa. Jokainen heistä kirjoitti havaintojaan asuinpaikkansa muuttuneesta ilmastosta. Täydentyvä Uusi Joulukuu -verkkosivusto kokoaa yhteen alkukielisinä ja suomenkielisinä käännöksinä jatkoa näihin havaintoihin.

Website based on Joulukuu (December), collaborative book addressing questions of climate change. In 2012 Tavi had a conceptual project where she tried to ”make a living with poetry” by publishing 12 poetry books in one year. Tavi realised Joulukuu, 11th book in the series, in collaboration with her friends around the world and this web site continues the project. Each of them writes about the ways in which climate has changes in their home places. The bilingual website Uusi Joulukuu (New December) is complementing with more material.

Marko Niemen muistonumero 2-2020 | In memory of Marko Niemi 2-2020