Transplanted

Verkkoselaimen äänikäyttöliittymällä toimiva, paikkasuhdetta ja muuttamista käsittelevä digitaalinen teos. Puheentunnistusteknologiaa hyödyntävä teos toimii tällä hetkellä ainoastaan Google Chrome -selaimella.
Digital work dealing with place attachment and moving. The work utilizes web browser’s voice recognition technology and operates on Google Chrome only. Subtitled and useable in English also.

Konsepti, tekstit, äänitys, kuvanmuokkaus, ohjelmointi | Concept, texts, recording, image processing, programming   Terhi Marttila

Transplanted on henkilökohtainen pohdintani paikkasuhteeseen ja muuttamiseen liittyen. Toisaalta olen tyytyväinen elämääni täällä, missä tällä hetkellä elän, toisaalta kaipaan paikkoihin, joissa elin aiemmin. Pyrin sanallistamaan toisaalta sitä mitä kaipaan, ja toisaalta sitä mikä minua viehättää nykyisessä asuinpaikassani. Transplanted punoo näistä ajatuksista tajunnanvirtaa, jossa ristiriitaiset ajatukset yhdistyvät ja kenties paljastavat uusia merkityksiä. Teos on osa taiteellista väitöstutkimustani (Porton yliopisto, Portugali) jossa pohdin ihmisen muuttoliikkeitä erilaisista näkökulmista selainpohjaisen taiteen keinoin.

Transplanted toimii äänikäyttöliittymällä. Äänitys kytketään päälle painamalla korva/sydäntä pohjaan. Niin kauan kuin korva/sydän “lyö”, sivusto äänittää puhettasi. Vastaavasti, kun päästät irti korva/sydämestä ja se lakkaa lyömästä, äänitys kytketään pois päältä ja puheesi lähetetään Googlen palvelimelle litterointia eli puheentunnistusta varten. Litteroitu puheesi ilmestyy näytölle.

Voit puhua mitä tahdot ja saat aina jonkinlaisen vastauksen, mutta Transplanted innostuu erityisesti sellaisista kysymyksistä ja pohdinnoista, jotka liittyvät teoksen aihepiiriin. Näitä ovat mm.: kaikenlaiset kysymykset (miksi…, mitä…, miten…, missä…, jne.), tai aiheina: juurtuminen, kasvaminen, muuttaminen, kaipuu, paikkasuhde, jne. Voit myös kokeilla kysyä tai jatkaa keskustelua niistä asioista ja aiheista, joista Transplanted sinulle puhuu.

► Teokseen | Enter

Lue lisää | Read more:
Terhi Marttila


 

This work was financially supported by: Operation NORTE-08-5369-FSE-
000049 co funded by the European Social Fund (FSE) through NORTE
2020 – Programa Operacional Regional do NORTE.