Puukeijut

Valokuvataiteilija Sade Kahran ja seitsemän suomalaisen runoilijan yhteisteoksia Fiskarsin ruukin Sato – runoja ja puutarhoja -näyttelystä (14.5.–1.10.2006).

Vaahtera, Acer platanoides, Reetta Niemelä

Leppä, Alnus glutinosa, Jusa Peltoniemi

Ask, Fraxinus excelsior, Heidi von Wright

Kataja, Juniperus communis, Tommi Parkko

Mänty, Pinus silvestris, Katariina Vuorinen

Haapa, Populus tremula, Sanna Karlström

Pihlaja, Sorbus aucuparia, Anna Elina Turunen