Psykoanalyyttinen torjuntanäytös

Puhetta ja musiikkia yhdistävä improvisaatioesitys Tuntemattoman musiikin klubilla (Davisto, Espoo) 22.1.2009.
Improvised performance combining speech and music, recorded at Tuntemattoman musiikin klubi 22nd of January 2009.

Puhe | Speech Jukka Laajarinne
Musiikki | Music Alvari Lume