Melulankku | Noiseboard

Interaktiivinen äänirunoteos.
Interactive sound poetry.

Äänet | Sound  Jouko Kivinen, Tero Nuolio
Aakkoset | Alphabets  Kosma Sahlman, Jouko Kivinen
Ohjelmointi | Programming  Jouko Kivinen

Kevään 2020 väliaikajulkaisut | Releases between issues 2-2020 and 3-2020

Ohjeet:
Näppäin = toista ääni
Shift + näppäin = toista ääntä jatkuvasti
Välilyönti = sammuta kaikki äänet ja lataa sivu uudestaan
On suositeltavaa näppäillä pelotta.

Instructions:
Key = repeat sound
Shift + key = play continously
Space = turn off and refresh the page
Type without fear.