Majakka

Videoruno.
Video poem.

Majakan keskeinen teema on yksinäisyys ja ihmisten pyrkimys yhteyteen toistensa kanssa. Ihmiset hakevat turvaa yhteydestä toisiinsa. ”Joku” muuttuu ”sinäksi” ihmisten välisessä yhteydessä. Kun fyysinen yhteys on koronapandemian aikana potentiaalisesti hengenvaarallista, jäljelle jäävät kieli puheena ja tekstinä, muut merkkikielet ja vaikkapa uskomusten kieli. Mutta vaikka kieli yhdistää, on jokin siinä pirstaleisempaa kuin fyysisessä yhteydessä.”