Four Collaborative Visual Poems

Neljä yhteistyönä syntynyttä visuaalista runoa.
Four collaborative visual poems.

beer milk

bent light

bulbs

lava love