Five Collaborative Visual Poems

Viisi yhteistyönä syntynyttä visuaalista runoa.
Five collaborative visual poems.