Anagrammana

Anagrammana on työkalupakki anagrammien käsin laatimiseen. Se ei mekaanisesti ”ratkaise” anagrammeja vaan antaa ohjausta ja sanaehdotuksia kirjoittamiseen. Se ei myöskään käytä valmiita sanalistoja vaan omaa sanastoa ehdotuksille voi luoda mistä tahansa tekstiaineistosta. Lisäksi siinä on työkalu anagrammien bulkkitarkastamiseen virheiden ja mahdollisten duplikaattien varalta.

Anagrammana is a toolbox for handcrafting anagrams. It does not mechanically ”solve” anagrams, but provides guidance and suggestions for the writer. It does not use ready-made word lists, but you can create your own vocabulary for suggestions from any text material. It also has a tool for bulk checking anagrams for errors and possible duplicates.

Ohjemointi ja toteutus | Programming and execution.   Teemu T. Tuovinen

► To Anagrammana