Nokturno mukana digitaalisen kirjallisuuden suurhankkeessa

Nokturno on mukana vuonna 2021 toteutuvassa digitaalisen kirjallisuuden suurhankkeessa. Usean eri toimijan yhteishanke tarjoaa monipuolista ohjelmaa, työpajoja ja seminaareja digitaalisesta kirjallisuudesta.

DI-KI -nimen saaneen hankkeen päävetäjänä on ensi vuonna 100-vuotta täyttävä Nuoren Voiman Liitto. Muina yhteistyökumppaneina ovat Elävän kuvan keskus ELKE ry, Aalto-yliopiston Aalto Studios, Taideyliopiston kirjoittamisen maisteriohjelma ja Runoyhdistys Nihil Interit ry:n Nokturno.fi-runoussivusto.

Hanke sai Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston kärkihankerahoituksen, joka on tarkoitettu tavanomaista suurempien hankkeiden toteutukseen. Toisena rahoittajana on audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. DI-KI:ssä tehdään näkyväksi digitaalista kirjallisuutta sekä edesautetaan uusien teosten syntymistä ja esiintuomista. Hankkeen tarkoituksena on lisätä suuren yleisön sekä kirjallisuuskentän ja ohjelmoijien tietoisuutta digitaalisesta kirjallisuudesta ja sen mahdollisuuksista, tuoda kirjoittajia ja koodaajia yhteen yhteistyöverkostojen vahvistamiseksi sekä tarjota ammattilaisresursseja uusien teoksien tuottamiseksi. Hankkeessa järjestetään niin ammattilaisille suunnattuja seminaareja kuin kaikille avoimia tapahtumiakin.

Hanketta aletaan valmistella syyskaudella 2020. Hanke on myös osa Nuoren Voiman Liiton 100-vuotisjuhlavuotta 2021.

Digitaalisen kirjallisuuden kirjoon kuuluu ohjelmointia ja usein myös eri taiteenlajien keinoja hyödyntäviä teoksia. Taiteenlajeista digitaalinen kirjallisuus voi hyödyntää esimerkiksi musiikkia, peli-ja videotaidetta, äänitaidetta tai visuaalista taidetta. Teknologioista voidaan hyödyntää esimerkiksi AR- tai VR-teknologiaa, sosiaalisen median kanavia tai teknologisen ympäristön arkkitehtuuria, siis esimerkiksi koodia. Teokset voivat siis esimerkiksi olla interaktiivisia tai ne voivat sisältää ohjelmoitua tekstin liikettä.

Digitaalisen kirjallisuuden teokset voivat olla monessa eri muodossa: katsottavina tai kuunneltavina ääni- tai videotiedostoina, ladattavina sovelluksina, internet-selaimessa toimivina sivuina tai vaikka galleriatilassa sijaitsevina monimediaisina kokonaisuuksina. Digitaaliseen kirjallisuuteen lasketaan toisinaan kuuluvaksi myös painettujen kirjojen e- tai äänikirjaversiot, mutta DI-KI-hanke keskittyy teoksiin, jotka syntyvät digitaalisessa maailmassa.

Lisää tietoa hankkeesta löytyy Nuoren Voiman liiton sivuilta.

(kuva: Antikythera – Saila Susiluoto)