This Bulimic’s View | Tämän bulimikon näkemys

Englanninkielinen konkreettinen runo sekä suomennos.
A concrete poem in English and the Finnish translation.

This Bulimic’s View

was that we didn’t understand,
that it just helped her to cope.
She said it had nothing to do with us,
that it was her body,
and that she was perfectly alright,
completely in control.
She said it just happened
occasionally when she was stressed,
when there were things she couldn’t

          (  )handle

         (  )

          ) (

    

Tämän bulimikon näkemys

oli että me emme ymmärtäneet,
että se vain auttoi häntä selviytymään.
Hän sanoi ettei se liittynyt meihin mitenkään,
että kyse oli hänen kehostaan,
ja että hän oli täysin kunnossa,
täysin kontrollissa.
Hän sanoi että sitä tapahtui vain
ajoittain kun hän oli stressaantunut,
kun oli juttuja joita hän ei kyennyt

     

          (  )käsittelemään

         (  )

          ) (