Sanat vain riippuvat ilmassa irrallaan – kuvaus Leevi Lehdon teoksesta Muuttunut tuuli

Otteita Karri Kokon runoteoksesta, joka hyödyntää ekfasista, taideteoksen sanallista kuvausta. Kaksiosainen teos luo uuden kokonaisuuden Leevi Lehdon vuoden 1967 esikoiskokoelman Muuttuva tuuli pohjalta. Ensimmäinen osa koostuu alkuperäisen teoksen kuvauksesta, toinen osa sisältää kirjoituskoneella toteutetun kuvitelman siitä, miltä Lehdon teoksen alkuperäinen käsikirjoitus on mahdollisesti näyttänyt.

Excerpts form Karri Kokko´s work using ephrasis to create whole new work based on Leevi Lehto´s first poetry book Muuttuva tuuli (1967). Kokko´s book consists of two parts. First, there’s a written description of Leevi Lehto’s book, and second, a type-written rendition of the book’s original manuscript, as imagined by Karri Kokko.
Sanat vain riippuvat ilmassa irrallaan (ntamo, 2018) ntamon verkkokaupassa

Aukeaman oikeanpuoleinen sivu. Ennen tekstiä sivunumero 11. Teksti koostuu viidestä rivistä. Palstan vasen reuna suora, oikea liehuu vapaasti. Kaksi ensimmäistä riviä alkaa pienellä, loput kolme isolla alkukirjaimella. Ensimmäinen rivi kuuluu: pehmeät varjot liukuvat edestakaisin tuulessa.Toinen rivi kuuluu: maankuori kuorii kahtaalle peitettään lumi vesittyy. Kolmas rivi kuuluu: Näin kuulen tuulen kahisevan kohinan avoimesta ikkunasta. Neljäs rivi kuuluu: Ja ratkaisujen teko on vaarallista. Viides rivi kuuluu: Joku lähimmäisesi alkaa heti kärsiä. Sivun koko teksti kuuluu: pehmeät varjot liukuvat edestakaisin tuulessa maankuori kuorii kahtaalle peitettään lumi vesittyy Näin kuulen tuulen kahisevan kohinan avoimesta ikkunasta Ja ratkaisujen teko on vaarallista Joku lähimmäisesi alkaa heti kärsiä

*

Aukeaman vasemmanpuoleinen sivu. Ennen tekstiä sivunumero 12. Teksti koostuu viidestä rivistä. Palstan molemmat reunat on tasattu.Virkkeet alkavat isolla alkukirjaimella ja päättyvät pisteeseen.Teksti alkaa ilman sisennystä. Ensimmäinen virke alkaa: Puu on ihmeellinen esine. Lause päättyy puolipisteeseen. Virke jatkuu: siitä heittyy monenlaisia varjoja pehmeään maa-. Rivi päättyy. Rivi vaihtuu. Virke jatkuu: han se on ruskea kaunis. Virke päättyy pisteeseen. Virke kuuluu: Puu on ihmeellinen esine; siitä heittyy monenlaisia varjoja pehmeään maahan se on ruskea kaunis. Uusi virke alkaa: Ikkunassani on aina sama maisema sama maise-. Rivi päättyy. Rivi vaihtuu. Virke jatkuu: ma eikä se muutu vaikka muuttaisi. Virke päättyy. Virke kuuluu: Ikkunassani on aina sama maisema sama maisema eikä se muutu vaikka muuttaisi. Uusi virke alkaa: Sillä niinkuin haaleat varjot ovat. Rivi päättyy. Uusi rivi alkaa: maassa hajallaan kuin levitetyt sormet on elämäni aina tätä samaa yksi-. Rivi päättyy. Rivi vaihtuu. Virke jatkuu: toikkoista moninaisuutta. Virke päättyy. Teksti päättyy. Virke kuuluu: Sillä niinkuin haaleat varjot ovat maassa hajallaan kuin levitetyt sormet on elämäni aina tätä samaa yksitoikkoista moninaisuutta. Sivun teksti kuuluu: Puu on ihmeellinen esine; siitä heittyy monenlaisia varjoja pehmeään maahan se on ruskea kaunis. Ikkunassani on aina sama maisema sama maisema eikä se muutu vaikka muuttaisi. Sillä niinkuin haaleat varjot ovat maassa hajallaan kuin levitetyt sormet on elämäni aina tätä samaa yksitoikkoista moninaisuutta.

*

Aukeaman oikeanpuoleinen sivu. Ennen tekstiä sivunumero 13. Teksti koostuu viidestä rivistä. Palstan vasen reuna tasattu, oikea reuna liehuu vapaasti.Teksti alkaa pienellä alkukirjaimella.Teksti alkaa: äkkiä kun alkaa sataa. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: äkkiä kun alkaa sataa. Rivi vaihtuu.Teksti jatkuu: katto napsahtelee. Lauseen lopussa pilkku. Teksti jatkuu: ikkunaan särkyy pisaroita. Rivi päättyy. Lauseen lopussa pilkku. Rivi kuuluu: katto napsahtelee, ikkunaan särkyy pisaroita. Rivi vaihtuu.Teksti jatkuu: ulkona viileä tuuli rakentaa viileitä kuvioita vihreisiin puihin. Rivi päättyy. Lauseen lopussa pilkku. Rivi kuuluu: ulkona viileä tuuli rakentaa viileitä kuvioita vihreisiin puihin. Rivi vaihtuu.Teksti jatkuu: ja etäiset metsät ovat sulautuneet sateen ja taivaan harmauteen. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: ja etäiset metsät ovat sulautuneet sateen ja taivaan harmauteen. Rivi vaihtuu. Teksti jatkuu: äkkiä muistan tämän hetken yleensä. Lauseen lopussa pilkku. Lause kuuluu: äkkiä muistan tämän hetken yleensä. Virke jatkuu: tilanteen. Virke päättyy kaksoispisteeseen. Teksti päättyy. Rivi kuuluu: äkkiä muistan tämän hetken yleensä, tilanteen. Teksti kuuluu: äkkiä kun alkaa sataa katto napsahtelee, ikkunaan särkyy pisaroita, ulkona viileä tuuli rakentaa viileitä kuvioita vihreisiin puihin, ja etäiset metsät ovat sulautuneet sateen ja taivaan harmauteen äkkiä muistan tämän hetken yleensä, tilanteen:

*

Aukeaman vasemmanpuoleinen sivu. Ennen tekstiä sivunumero 14. Teksti koostuu neljästä kappaleesta, joissa yhteensä seitsemäntoista riviä. Kunkin kappaleen alussa sisennys 7 mm. Ei isoja alkukirjaimia.Teksti alkaa: täällä taivas taipuu yllämme sininen. Rivi päättyy ilman pistettä. Rivi kuuluu: täällä taivas taipuu yllämme sininen. Rivi vaihtuu.Teksti jatkuu: koetan kulkea eri kuljen eri suuntaan kuin kaikki me. Lause päättyy pilkkuun. Teksti jatkuu: vaikka kuiten-. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: koetan kulkea eri kuljen eri suuntaan kuin kaikki me, vaikka kuiten-. Rivi vaihtuu.Teksti jatkuu: kin samassa maailmanlaajuisessa veneessä se kulkee minne tuulet ja sateet. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: kin samassa maailmanlaajuisessa veneessä se kulkee minne tuulet ja sateet. Rivi vaihtuu.Teksti jatkuu: pieksevät kaikki olemme. Lause päättyy pilkkuun. Rivin alku kuuluu: pieksevät kaikki olemme. Teksti jatkuu: rukouksin muistamme tuulia sateita tämän tah-. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: pieksevät kaikki olemme, rukouksin muistamme tuulia sateita tämän tah-. Rivi vaihtuu.Teksti jatkuu: toisin lopettaa tietenkin tahtoisin muuttaa suunnan mielettömyyden ra-. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: toisin lopettaa tietenkin tahtoisin muuttaa suunnan mielettömyydenra-. Rivi vaihtuu.Teksti jatkuu: kentaa uutta maailmaa. Lause päättyy pilkkuun. Rivin alku kuuluu: kentaa uutta maailmaa. Teksti jatkuu: veneetöntä mutta miten lopultakaan minä yksin. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: kentaa uutta maailmaa, veneetöntä mutta miten lopultakaan minä yksin. Rivi vaihtuu.Teksti jatkuu: yksinäisine ystävineni. Lause päättyy pilkkuun. Rivin alku kuuluu: yksinäisine ystävineni. Teksti jatkuu: näin tarkoitan. Virke päättyy kaksoispisteeseen. Rivi päättyy. Kappale päättyy. Rivi kuuluu: yksinäisine ystävineni, näin tarkoitan. Kappale kuuluu: koetan kulkea eri kuljen eri suuntaan kuin kaikki me, vaikka kuitenkin samassa maailmanlaajuisessa veneessä se kulkee minne tuulet ja sateet pieksevät kaikki olemme, rukouksin muistamme tuulia sateita tämän tahtoisin lopettaa tietenkin tahtoisin muuttaa suunnan mielettömyyden rakentaa uutta maailmaa, veneetöntä mutta miten lopultakaan minä yksin yksinäisine ystävineni, näin tarkoitan. Kappale vaihtuu. Kappaleen alussa noin yhden senttimetrin levyinen sisennys. Kappaleen alussa kolme pistettä. Pisteiden välissä tyhjää.Teksti alkaa: . . . ja vaikka kertomukset historian suurista henkilöistä vesitetään. Lause päättyy pilkkuun. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: . . . ja vaikka kertomukset historian suurista henkilöistä vesitetään. Rivi vaihtuu. Teksti jatkuu: vaikka jo häämöttää tuleva tila ahdas se on perimmäinen perinnäisimmin. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: vaikka jo häämöttää tuleva tila ahdas se on perimmäinen perinnäisimmin. Rivi vaihtuu. Teksti jatkuu: pirullinen perukka sanotaan painajaismainen pyöreä neliö loppuneitten. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: pirullinen perukka sanotaan painajaismainen pyöreä neliö loppuneitten. Rivi vaihtuu.Teksti jatkuu: vesien maisema. Lause päättyy pilkkuun. Teksti jatkuu: kahtaalle räjähtävä. Sanan jälkeen tulee pilkku. Teksti jatkuu: tai aution lumen autiotila. Sanan jälkeen tulee pilkku. Teksti jatkuu: elottomis-. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: vesien maisema, kahtaalle räjähtävä, tai aution lumen autiotila, elottomis-. Rivi vaihtuu.Teksti jatkuu: ta kuollein. Sanan jälkeen pilkku. Teksti jatkuu: aukoton asema. Sanan jälkeen pilkku. Teksti jatkuu: voimaton. Sanan jälkeen kolme pistettä. Sanojen ja pisteiden välissä tyhjää. Teksti jatkuu: minulle nousee pala kurkkuun. Sanan jälkeen tulee pilkku. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: ta kuollein, aukoton asema, voimaton . . . minulle nousee pala kurkkuun. Rivi vaihtuu.Teksti jatkuu: kyyneleet silmiin. Sanan jälkeen tulee pilkku. Teksti jatkuu: lohduttomuus päähän. Sanan jälkeen tulee kaksoispiste. Teksti jatkuu: ja jo ilmenee merkkejä alkaa vä-. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: kyyneleet silmiin, lohduttomuus päähän: ja jo ilmenee merkkejä alkaa vä-. Rivi vaihtuu. Teksti jatkuu: hin erin sataa lumi. Sanan jälkeen tulee pilkku. Teksti jatkuu: ahtautua ihmisten ajatukset samaan uomaan. Sanan jälkeen tulee pilkku. Teksti jatkuu: alkaa. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: hin erin sataa lumi, ahtautua ihmisten ajatukset samaan uomaan, alkaa. Rivi vaihtuu.Teksti jatkuu: sataa lumi. Sanan jälkeen tulee pilkku. Teksti jatkuu: vihreyden lukitsija. Sanan jälkeen tulee pilkku. Teksti jatkuu: punaisina pisaroina. Sanan jälkeen tulee pilkku. Teksti jatkuu: taas toistan samaa sa-. Rivi päättyy. Rivi kuuluu: sataa lumi, vihreyden lukitsija, punaisina pisaroina, taas toistan samaa sa-. Rivi vaihtuu.Teksti jatkuu: non, sanon. Rivi päättyy ilman pistettä. Rivi kuuluu: non, sanon. Kappale päättyy ilman pistettä. Kappale kuuluu: . . . ja vaikka kertomukset historian suurista henkilöistä vesitetään, vaikka jo häämöttää tuleva tila ahdas se on perimmäinen perinnäisimmin pirullinen perukka sanotaan painajaismainen pyöreä neliö loppuneitten vesien maisema, kahtaalle räjähtävä, tai aution lumen autiotila, elottomista kuollein, aukoton asema, voimaton . . . minulle nousee pala kurkkuun, kyyneleet silmiin, lohduttomuus päähän: ja jo ilmenee merkkejä alkaa vähin erin sataa lumi, ahtautua ihmisten ajatukset samaan uomaan, alkaa sataa lumi, vihreyden lukitsija, punaisina pisaroina, taas toistan samaa sanon, sanon. Kappale vaihtuu. Rivin alussa noin yhden senttimetrin sisennys.Teksti alkaa: aamulla kaikki kuitenkin lähdimme katsomaan kasvavaa aurinkoa. Kappale päättyy ilman pistettä. Kappale kuuluu: aamulla kaikki kuitenkin lähdimme katsomaan kasvavaa aurinkoa. Teksti päättyy. Teksti kuuluu: täällä taivas taipuu yllämme sininen koetan kulkea eri kuljen eri suuntaan kuin kaikki me, vaikka kuitenkin samassa maailmanlaajuisessa veneessä se kulkee minne tuulet ja sateet pieksevät kaikki olemme, rukouksin muistamme tuulia sateita tämän tahtoisin lopettaa tietenkin tahtoisin muuttaa suunnan mielettömyyden rakentaa uutta maailmaa, veneetöntä mutta miten lopultakaan minä yksin yksinäisine ystävineni, näin tarkoitan: . . . ja vaikka kertomukset historian suurista henkilöistä vesitetään, vaikka jo häämöttää tuleva tila ahdas se on perimmäinen perinnäisimmin pirullinen perukka sanotaan painajaismainen pyöreä neliö loppuneitten vesien maisema, kahtaalle räjähtävä, tai aution lumen autiotila, elottomista kuollein, aukoton asema, voimaton . . . minulle nousee pala kurkkuun, kyyneleet silmiin, lohduttomuus päähän: ja jo ilmenee merkkejä alkaa vähin erin sataa lumi, ahtautua ihmisten ajatukset samaan uomaan, alkaa sataa lumi, vihreyden lukitsija, punaisina pisaroina, taas toistan samaa sanon, sanon aamulla kaikki kuitenkin lähdimme katsomaan kasvavaa aurinkoa

*

Aukeaman oikeanpuoleinen sivu.Teksti jakaantuu kahdelle sivulle. Osa riveistä tai säkeistä alkaa palstan vasemmasta reunasta, osa eripituisten sisennysten jälkeen. Ei isoja alkukirjaimia; kaksoispistettä lukuun ottamatta ei muita välimerkkejä.Toisella sivulla teksti alkaa samalta korkeudelta kuin ensimmäisellä. Ensimmäisen rivin alussa sisennys 23 mm. Ennen tekstiä sivunumero 41.Teksti kuuluu: :hyväileväksi muuttunut tuuli: lämpimät vihreät aallot [rivi vaihtuu] tytöllä raukeat silmät tuulessa [rivi vaihtuu; sisennys 52 mm] vihreään vihreään ylöspäin [rivi vaihtuu; sisennys 52 mm] samettinen ilma 11 vaappuvaa lintua: [rivi vaihtuu; sisennys 22 mm] leijautua harvaan: raukeat [rivi vaihtuu] ruskeat silmät: paikasta siirtyminen: kaksi: tai useampia: [rivi vaihtuu; sisennys 72 mm] tai kukkia: [rivi vaihtuu] sodistaan väsyneinä palaavat armeijat kumarat miehet toiveikkaat: [rivi vaihtuu; sisennys 52 mm] väsyneet kasvot tuhansittain: [rivi vaihtuu; sisennys 52 mm] korkeus linnut metsien humahdus [rivi vaihtuu; sisennys 23 mm] sammumattoman kauniista äänistä koostuva aika [rivi vaihtuu; sisennys 72 mm] rakkaus [rivi vaihtuu; sisennys 23 mm] pehmeään uneen vaipuva lapsi auringot aaltoava aamu: [rivi vaihtuu; sisennys 52 mm] rakkaus: [rivi vaihtuu] rakkaus maailman pelastaja: nyt sodat ovat loppuneet: [rivi vaihtuu; sisennys 72 mm] entisestä irtautuminen [rivi vaihtuu; sisennys 23 mm] taustaan [rivi vaihtuu; sisennys 52 mm] häipyminen [rivi vaihtuu] tuleminen: raukeat ruskeat kosteat: kaksi: me ja me: elämän [sivu vaihtuu; teksti alkaa samalta tasalta kuin edellinen; ei sisennystä] värinen aamu herään kello 5 minulle tuodaan [rivi vaihtuu; sisennys 49 mm] kukkia huoneeseeni [rivi vaihtuu; sisennys 30 mm] menen ulos tielle puhdas ilma [rivi vaihtuu] linnut maat rannat joihin [rivi vaihtuu; sisennys 49 mm] korkeat aallot lyövät: [rivi vaihtuu; sisennys 30 mm] raukeat ruskeat kosteat: kaksi [rivi vaihtuu; sisennys 49 mm] ja kaikki me: kaikki [rivi vaihtuu] ja kaikki: [rivi vaihtuu; sisennys 30 mm] kukkia kaikille me rakkauden [rivi vaihtuu; sisennys 30 mm] sukupolvi kaupunki [rivi vaihtuu] lasten riemuitsevat huudot sinä raukeat ruskeat [rivi vaihtuu; sisennys 49 mm] kosteat [rivi vaihtuu; sisennys 30 mm] valoisa tulevaisuus [rivi vaihtuu] liikenne ikkunarivit katu [rivi vaihtuu; sisennys 30 mm] autot kukat hymyilevät ystävälliset [rivi vaihtuu; sisennys 49 mm] ihmiset: