Morfoosi

Videoruno.
A video poem.

 

Morfoosi-runovideo pohtii muutosta ja ihmisten välistä yhteyttä ja erillisyyttä. Elämän myötä muuttuessaan ihminen joutuu luomaan uudelleen suhdetta paitsi ympäristöönsä myös itseensä.