Lento #1

Tekoälyä hyödyntävä, sävelletty ja animoitu aforismiteos.
Composed and animated selection of AI-aphorisms.

Aforismit, lausunta | Aphorisms, reading   Jonne Piltonen
Sävellys, tuotanto | Composing, production   Heikki Saarenkunnas
Masterointi | Mastering   Miko Kontturi
Aforismien pohjalta generoitu video | Generated video based on the aphorisms   Jonne Piltonen / Deforum

Lento #1 on digitaalinen aforismiteos, jonka ilmaisun pohjana on hyödynnetty ChatGPT:n julkaisua edeltävää GPT-J -kielimallia. Kielimalli tuotti tekstuaalista raakamateriaalia, sanoja ja lauseita, joista ihmiskirjoittaja muokkasi aforismeja. Aforismien taustalla kuultava ihmissävelletty musiikki pyrkii vuorovaikutteiseen dialogiin tekstuaalisen ilmaisun kanssa. Teoksen videomateriaali on tuotettu Stable Diffusion -kuvageneraattoriin pohjautuvan Deforum-tekoälyohjelman avulla. Animaation generointi perustuu valmiiden aforismien englanninkielisiin raakakäännöksiin. Lento #1 on ensimmäinen osa Ilmassa-teossarjaa.