Fragments

Sana- ja kuvageneraattori. Maailmankuulun pop-idolin sanoitusten insipiroima väri- ja typografiailoittelu. Katsoja voi halutessaan säätää värejä liukukytkimen avulla vielä räikeämpään suuntaan.
Word and image generator. Lyrics from songs by a world famous pop idol with fierce colors. Viewer can adjust the intensity of the colors.

Teokseen | Enter
Fragments