BUSINESS AS USUAL – Elokirja

Visuaalis-kineettistä ilmaisua, äänirunoutta ja musiikkia yhdistelevä teos.
A work combining visual-kinetic expression, sound poetry and music.

Konsepti, suunnittelu, lausunta | Idea, design, reading   Matti Kangaskoski
Ohjelmointi | Programming   Teemu T. Tuovinen
Sävellys, sovitus, äänimiksaus, taustavideo, editointi | Composing, arrangement, mixing, background video, editing   Matti Kangaskoski
Kitara, rumpukoneet, basso, ambienssi | Guitar, drum machines, bass, ambience   Matti Kangaskoski
Koskettimet | Keyboards   Tuomas Timonen
Teksti | Text   Matti Kangaskoski: Johdatus pimeään (Teos, 2020)

Oli sota, oli sunnuntai, oli business as usual kehystää Johdatus pimeään -kirjani osiota, joka koettelee sitä hankausta, mikä syntyy totuuden paljastumisesta, oli se sitten sota, elonkirjon tuho tai mikä tahansa muutosta vaativa – on vaikea muuttaa toimintaansa, ymmärrystään, elämäänsä, vaikka kuinka hyvin tietäisi sen vahingollisuuden, vaikka se kuinka sotisi yhtäkkiä tai vähitellen paljastunutta totuutta vastaan; business as usual on vanhassa pysyttelyä, kykenemättömyyttä muuttaa mitään siinä toivossa, että asiat eivät olisi niin kuin ne ilmiselvästi ovat. Esitys, johon tämä kirja pohjautuu, osui eräälle sunnuntaille toukokuussa 2022, muutama kuukausi Venäjän hyökättyä Ukrainaan, jolloin sai joka hetki pelätä, että business as usual astuisi Ukrainan suvereniteetin ja sen ihmisten elämien edelle.

Kuva, valokuva, elokuva; kirja, äänikirja, elokirja. Elokirjalla tarkoitan etenkin painetun kirjan ja elokuvan muodon hybridiä, mutta se sivuaa myös äänikirjaa ja musiikkia. Sinänsä äänen, liikkuvan kuvan ja tekstin yhdistelmässä ei ole mitään uutta tai ihmeellistä, mutta elokirjasta ainakin minulle tuoreen hahmon tekee sen suora suhde nimenomaan kirjaan ja elokuvaan. Elokirja on elossa samoin kuin elokuva on elossa, mutta ei ainoastaan liikkuvana kuvana, vaan myös elokuvan taidemuodon kautta. Elokirja on myös elossa kirjamuodon kautta ja sen keskiössä on teksti, jota luetaan ja kuunnellaan.

Teoksen syntyprosessista sanottakoon sen verran, että ääniraidan lähtökohtana on Kalliosalin avajaisfestivaaleille tehdyn ja yllä mainitun esityksen kenraaliharjoituksen äänitys. Kenraaliharjoitus ja äänitys onnistui sen verran hyvin, että aloin haaveilla äänitteen tekemisestä itsenäiseksi teoksekseen. Samaan aikaan olin jo vuosia haaveillut tekstianimaatiovideon tekemisestä Young-Hae Chang Heavy Industriesin tyyliin. Ja koska esityksen teksti on painetusta kirjasta, oli luontevaa ottaa painettu kirja teoksen kolmanneksi elementiksi. Tekemisen väärtin siitä teki kuitenkin vasta ajatus elokirjasta. Lähestyin Nokturnoa näiden ajatusten kanssa ja kiitos Miikka Laihisen ja Teemu T. Tuovisen, teosprosessi saatiin nopeasti käyntiin.

Teemu T. Tuovinen teki tekstin elämisen mahdollisuuksien testaamista varten tekstityökalun, jolla esityksen tekstejä saattoi ”soittaa” ääniraidan tahtiin – tai mihin tahansa tahtiin – kirjain, sana tai rivi kerrallaan. Testityökalusta tuli soitin, jolla soitin tekstit ja tallensin myös nämä tekstisoitot; näin myös tekstin liikkeen takana on soittaminen. Elokirjan taustalla elää pimeässä huoneessa kuvattu Valamon luostarin kirjailijaresidenssi Sillankorvan seinällä oleva Kim-Peter Waltzerin pronssiteos.