Biorunous

Biorunouden manifesti. Suomentanut Markku Lehtinen.

Suomennos julkaistu aikaisemmin Nuori Voima -lehden numerossa 4-5/04. Englanninkielinen teksti on ilmestynyt teoksessa Cybertext yearbook 2002–2003, toim. Koskimaa Raine ja Eskelinen Markku, Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 77, Jyväskylä.

Lataa pdf