Aleph Null meets bill bissett

Jim Andrewsin visuaalisen runouden työkalu Aleph Null ja bill bissettin runoihin perustuvaa visuaalista runoutta.
Visual poetry tool Aleph Null created by Jim Andrews and poems with Aleph Null based on poems by bill bissett.

Aleph Null

 

Avautuu satunnaiseen näkymään. Käyttäjän on mahdollista valita valikosta eri runoilijoiden tuotantoa lähdemateriaaliksi ja muokata visuaalisia elementtejä, joita Aleph Nullin sivellin niihin tuottaa.

Click here to open Aleph Null with a random brush. In the menu you can choose a poet and adjust the visual elements created by the brush of Aleph Null.

Aleph Null 3.0

Info

dirtee konkreet

bill bissettin runoutta Aleph Nullin siveltimen alla.

bill bissett poetry under the brushes of Aleph Null.