Jäljet, kuin jonkin uuden silmän äkillinen avautuminen: jokainen mahdollisuus on mahdollisuus menettää

Taneli Viljanen

Jäljet, kuin jonkin uuden silmän äkillinen avautuminen: jokainen mahdollisuus on mahdollisuus menettää on kolmas osa moniosaisesta ja -mediaisesta kirjallisesta teoksesta nimeltä Jäljet. Se tutkii muun muassa aikaa ja kirjoituksen erilaisia mediaalisuuksia ja materiaalisuuksia, niiden erilaisia jälkiä. Teos koostuu joukosta tekstejä, joista jokaisesta on olemassa tekstuaalinen, visuaalinen ja äänellinen versio. Lukijan teoksen parissa käyttämä aika vaikuttaa, tietyin säännöin, siihen millaisen muunnelman hän seuraavaksi kohtaa. Teoksen yhden lukukerran pisin mahdollinen kokonaiskesto on 30 minuuttia. Sisällöllisesti teosta voi hahmottaa myös jonkinlaisen kertomuksen tai kertomusten aavemaisina, vain osittain erottuvina jälkinä.

Teoksen äänellisten elementtien kuuntelemiseen on mahdollisesti suositeltavaa käyttää kuulokkeita; osa niistä sisältää äänitaajuuksia, jotka eivät välttämättä toistu esim. tietokoneen kaiuttimista.

Koneen säätiö on tukenut Jäljet -teoksen toteuttamista vuonna 2020; kiitos siitä.

Teksti, kuvat, äänet: Taneli Viljanen
Proseduuri: Taneli Viljanen Markku Eskelisen alkuperäisen proseduurin pohjalta
Ohjelmointi: Teemu T. Tuovinen

kuva 12
[kuuntele]