Paavo Toivanen: Lauseita yksinäisyyden laidaltaFraasi ja seuraus

paavo.toivanen@uta.fi