Leikkausruno
Typoruno


Poema cortante
Tipoema


1969


Takaisin
Typorunoihin