Keilailu
Typoruno


Bowling
Tipoema


1968


Takaisin
Typorunoihin