Kaksi äänirunoa | Two Sound Poems

Microsoft Miken luenta Leevi Lehdon ensimmäisestä Google-runosta Of the Help Her Art ja Leevi Lehdon luenta omasta Sanasade-äännerunostaan.

Microsoft Mike reads Leevi Lehto's first ever Google poem Of the Help Her Art and Leevi Lehto reads his own sound poem Sanasade.

Of the Help Her Art

Sanasade

Julkaistu Nokturnossa

2008