Mikä on Nokturno?

Nokturno.fi on suomalainen runoussivusto, joka julkaisee suomalaisten ja kansainvälisten tekijöiden digitaalista ja kokeellista runoutta.

Sivustolta löytyy runsaasti muun muassa interaktiivisia ja kineettisiä runoja, hypertekstirunoja, runogeneraattoreita, pelejä sekä animaatioita. Nokturnossa runous myös liikkuu eri taiteenlajien välimaastossa.

Sivustolta löytyy esimerkiksi sävellettyjä runoja, äänirunoutta, videorunoutta sekä visuaalista runoutta. Myös tekstipohjainen runous on esillä esimerkiksi internetin tekstimateriaalia hyödyntävissä ja konkreettisen runouden keinoja käyttävissä runoissa.

Nokturno on vuosien aikana ollut tärkeä kanava digitaaliselle ja kokeelliselle runoudelle erityisesti Suomessa. Sivuston perustivat vuonna 2005 Nihil Interit, Nuori Voima sekä Savukeidas-kustantamo. Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen Nihil Interit käynnisti sivuston toiminnan uudelleen elokuussa 2016. Sivuston uudelleenkäynnistämisen koordinaattorina ja päätoimittajana toimii Virpi Vairinen. Visuaalisesta ilmeestä vastaa kuvataiteilija ja graafinen suunnittelija Lauri Hei ja toteutuksesta web designer Teemu Tuovinen. Nokturnoa rahoittavat Nihil Interit ja Tuli & Savu -lehti sekä WSOY:n kirjallisuussäätiö. 

Nokturnoa toimittavat tällä hetkellä Virpi Vairinen ja Lauri Hei. Alkuvaiheen toimitusryhmään kuuluivat myös Tuula Sipilä sekä Heikki Saure. Sivuston aiempia päätoimittajia ovat olleet mm. Marko Niemi ja Teemu Ikonen. Toimitusryhmissä on vuosien varrella toiminut monia suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä hahmoja, mm. Leevi Lehto, Ville Hytönen, Eino Santanen, Jukka-Pekka Kervinen ja Riikka Pelo.

Toiminnan uudelleen käynnistämisen yhteydessä sivusto siirrettiin aiemmasta nokturno.org-osoitteesta nykyiseen osoitteeseen. Aiemmalla sivustolla julkaistun materiaalin siirto jatkuu edelleen. Kaiken kaikkiaan sivustolla on toimintavuosien aikana julkaistu runoutta 13 eri kielellä ja yhteensä 32 eri maasta.

Osa runoista osa on luotu nimenomaan digitaaliseen ja verkkoympäristöön, toisille digitaalisuus ja erityisesti internet on tärkeä runouden välittämisen keino. Internet voikin toimia runouden ympäristönä ja kontekstina monin eri tavoin.

Tervetuloa Nokturnoon!

 

wsoy

 

tulijasavulogo