Satu Kaikkonen

Viisi marquee-runoa.
Five marquee poems.

Jeff Crouch, Satu Kaikkonen

Kuusi yhteistyönä syntynyttä visuaalista runoa.
Six collaborative visual poems.

Satu Kaikkonen

A collection of abstract comics.
Abstrakteja sarjakuvia.

Satu Kaikkonen

Ulkomaisten blogien tekstimateriaalista Google-kääntäjän avulla tehtyjä runoja suomeksi ja englanniksi.
Poems drawing from the textual material of non-Finnish blogs, translated in Finnish and English with Google Translator.

Satu Kaikkonen

Seitsemän runosarjakuvaa.
Seven pieces of poemics.

Leevi Lehto

Microsoft Miken luenta Leevi Lehdon Google-runosta Of the Help Her Art ja Leevi Lehdon luenta omasta Sanasade-äännerunostaan.
Microsoft Mike reads Leevi Lehto's Google poem Of the Help Her Art and Leevi Lehto reads his sound poem Sanasade.

Janne Nummela

Kolme ääniteosta.
Three sound poems.

Erkka Mykkänen

Kolme proosarunoa.
Three prose poems.